All for Joomla All for Webmasters

Tehnički sektor i Sektor za planiranje organizaciju i razvoj sastoje se od službi i odjeljenja koje su navedene u nastavku, a koje obvavlju sve tehničke poslove za potrebe doo “Vodovod i kanalizacija” Budva, kao i vršenje usluga prema trećim licima.

  • Služba za planiranje i projektovanje

            Praćenje prostornog i urbanističkog planiranja

            Poslovi projektovanja

            Poslovi izrade tehničkih uslova i saglasnosti

Poslovi planiranja razvoja

 

  • Služba održavanja vodovodne i kanalizacione mreže

 

- Odjeljene za održavanje vodovoda i izgradnja

            Kontrola i održavanje vodovodne mreže, sa svim objektima na vodovodnoj mreži

            Izrada potrebnih rekonstrukcija na gradskoj vodovodnoj mreži

Pružanje usluge na izradi, sanaciji i rekonstrukciji vodovodne mreže za privredne i druge objekte

            Zemljani i građevinski radovi pri interventnom, preventivnom i investicionom održavanju vodovodne i kanalizacione mreže

            Zemljani i građevinski radovi pri rekonstrukcijama i izgradnji nove vodovodne i kanalizacione mreže

- Odjeljenje održavanje kanalizacije

Odvođenje, prečišćavanje i dispozicija otpadnih voda

Održavanje mreže fekalne kanalizacije sa pratećim objektima

Kontrola funkcionisanja i otklanjanje svih vrsta kvarova na mreži fekalne kanalizacije, kolektorima, crpnim stanicama i ostalim objektima

Izvođenje rekonstrukcija na mreži fekalne kanalizacije

Pražnjenje septičkih jama po zahtjevima korisnika.

- Odjeljenje kontrole i zamjene vodomjera

Vršenje kontrole tehničke ispravnosti vodomjera, priključaka, ispravnosti plombi na vodomjerima, ventila i ostale neispravnosti skloništa za vodomjer

Zamjena neispravnih vodomjera i ventila uz vodomjere

  • Služba elektromašinskog održavanja

- Odjeljenje baždarnica i servis vodomjera

Vršenje kontrole tehničke ispravnosti vodomjera  -baždarenje vodomjera

Servisiranje vodomjera

- Odjeljenje mehanički servis

            Poslovi na održavanju vodznog parka, objekata, mehanizacije i alata

            Obavljanje mašinsko bravarskih radova

 

- Odjeljenje održavajne hidroforskih postrojenja

            Poslovi na kontroli i održavajnu hidromašinskih postrrjenja i pumpi

 

- Odjeljenje cpne stanice

Poslovi na kontroli i održavajnu postrojejna na izvorištima, pogona za distribuciju i dezinfekciju pijaće vode i rezervoarara

  • Služba za detkciju gubitaka u vodovodnom sistemu i kontrolu kvaliteta vode

Poslovi kontrole kvaliteta vode

Poslovi detekcije. evidentiranja i analize gubitaka

Poslovi na mapiranju i ažuriranju baze GIS-a

  • Služba za organizaciju, razvoj i informacione tehnologija

Poslovi na izradi i unaprjeđenju informacionih tehnologija

  • Služba zaštite

Poslovi obezbjeđenja lica i imovine društva

Go to top