All for Joomla All for Webmasters

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Budva je kao javno preduzeće registrovano 1990. godine. 


Do 1990.godine ovo preduzeće je bilo u sastavu Komunalno-stambene organizacije “Južni Jadran” Budva, kao Osnovna organizacija udruženog rada. Sve do promjena u nazivu, nastalih 2014. godine, preduzece je nosilo naziv Javno preduzece "Vodovod i kanalizacija" Budva. Zakonom o privrednim društvima Crne Gore, nastupila je preregistracija tadašnjeg preduzeca u društvo sa ograničenom odgovornošću. Promjena je nastupila radi poboljšanja uslova za nesmetano poslovanje i unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

Osnovna djelatnost Društva je snabdjevanje građana Budve pijaćom vodom i odvođenje upotrjebljenih voda. Razvoj vodovodnog i kanalizacionog sistema Budve i same distributivne mreže je uglavnom pratio porast potreba za vodom, urbanizaciju i privredni razvoj Budve.

Sistem za distribuciju vode za piće na teritoriji opštine Budva je svrstan u red razuđenih i kompleksnih sistema. Pijaćom vodom se snabdevaju: Buljarica, Petrovac, Reževići, Sv.Stefan, Pržno, Rafailovići, Bečići, Budva,Prijeovr, Seoce, Jaz i dio Lastve Grbaljske. Snabdjevanje pitkom vodom se prevashodno obezbjeđuje iz izvorišta Rijeka Reževići, a manjim dijelom i iz izvorišta Buljarica koje je u fnukciji samo u ljetnjem period i iz izvorišta Podgor u Opštini Cetinje koje se po potrebi aktivira. Osim glavnih izvorišta postoje i izvorišta lokalnog karaktera: Piratac i Loznica, koja služe za snabdjevanje manjeg broja lokalnog stanovništa.

Pored izvorišta, vodovodni sistem Budve čine i četiri glavna i više manjih rezervoara, preko 300 km izgrađene primarne i sekundarne mreže i 25 hidroforskih stanica. Kanalizacioni sistem čine kanalizaciona mreža na teritoriji opštine Budva i 8 crpnih stanica.

Od ljeta 2010. godine budvanski "Vodovod" uključen je i u sistem regionalnog vodosnabdijevanja, tako da potrošači pored postojećih, već nekoliko godina koriste i dodatne količine vode iz Skadarskog jezera (izvorište "Bolje sestre"). Na ovaj način riješen je dugogodišnji problem redovnog odnosno kontinuiranog vodosnabdjevanja potrošača.

Go to top