All for Joomla All for Webmasters

Pravo na vodu za piće je jedno od  osnovnih ljudskih prava,  a snabdjevanje stanovnika higijenski ispravnom vodom za piće jedan je od osnovnih preduslova dobrog zdravlja.

Voda za piće koje se distribuira gradjanima Budve je odličnog kvaliteta i ne podleže nikakvom predtretmanu osim  dezinfekciji koja je  zakonska obaveza. Proces dezinfekcije vrši se potpuno automatizivanim gasnim hlorisanjem čime su ljudske greške svedene na minimum.

Vode sa dva seoska izvorišta:''Piratac'' u Markovićima i ''Loznica'' u Čučucima ne podležu dezinfekciji pa se kao takve ne preporučuju  za piće. Stanovništvo ovih sela je preko svojih mjesnih odbora obavješteno  o ovom problemu i nadležne službe radi na njegovom rješavanju.

Kontrolu kvaliteta vode vršimo na osnovu važećih pravilnika kojim su definisani uslovi obavljanja kontrole u pogledu vrsta analiza, broja uzoraka i vremena uzimanja uzoraka.

Kontrola kvaliteta vode vrši se na dva nivoa. Prvi koji svakodnevno vrši nadležna služba Vodovoda i drugi  koji vrši ovlašćena i akreditovana laboratorija shodno zakonskim propisima.

Od oktobra 2017. godine DOO''Vodovod i kanalizacija' -Budva uspostavilo je i primjenjuje HACCP sistem koji ispunjava sve zahtjeve u oblasti proizvodnje i distribucije vode za ljudsku upotrebu.

Go to top